مقرون به صرفه | یاران صنعت 

مقرون به صرفه

مقرون به صرفه
  • عنوان: مقرون به صرفه
  • دسته بندی: گارنت ایرانی

جزییات:

با توجه به توضیحات ارائه شده قبلی و امکان بازیافت محصول گارنت قرمز از نظر مالی هم گزینه مقرون به صرفه ایی خواهد بود به عنوان مثال: در حال حاضر میانگین خرید از مواد ساینده دیگر مانند سیلیس هر کیلو 12000 ریال میباشد که اگر به عنوان مثال مصرف شما برای هر متر 10 کیلو سیلیس باشد شما در خرید حداقل 4 نوبت در سطوح آهنی میبایست مبلغ 48000 ریال پرداخت کنید در صورتیکه در صورت خرید از گارنت حداقل 30 الی 40 درصد این مبلغ به نفع شما خواهد بود و در طی مدت زمان مشخص خواهید دید که از نظر مالی بسیار برای شما مقرون به صرفه تر از سیلیس خواهد بود