بدون خطر برای محیط زیست و انسان | یاران صنعت 

بدون خطر برای محیط زیست و انسان

بدون خطر برای محیط زیست و انسان
  • عنوان: بدون خطر برای محیط زیست و انسان
  • دسته بندی: گارنت ایرانی

جزییات:

گارنت قرمز به دلیل پایین بودن سطح سیلیس  و ترکیبات سمی هیچ نوع خطری برای محیط زیست و انسان ندارد و به همین دلیل تمامی استاندارد های لازم در خصوص ایمنی و سلامت را دارا میباشد.همانطور که میدانید استفاده از سیلیس در سندبلاست علاوه بر آسیب به محیط زیست سلامت تمامی افراد تا شعاع 500 متری کهدر معرض گرد و غبار این ماده هستند را تهدید میکند. با توجه به اندازه های میکروسکوپی گردوغبار سیلیس این گرد و غبار در ریه افراد رسوب کرده و متاسفانه باعث بیماری به نام سیلیکوزیس میشود که با کمال تاسف هیچ درمانی تا به حال برای آن شناخته شده نیست.