گارنت ایرانی سبز با حداقل خاک | یاران صنعت 

گارنت ایرانی سبز با حداقل خاک

گارنت ایرانی سبز با حداقل خاک
  • عنوان: گارنت ایرانی سبز با حداقل خاک
  • دسته بندی: گارنت ایرانی

جزییات:

این محصول از نظر کیفیت و قدرت برش بسیار عالی و مناسب برای سند بلاست مخازن بوده و به دلیل زاویه شکستگی در برش بسیار عالی عمل خواهد کرد